A kakópor és a tejcsokoládé ásványianyag-tartalma

Ásványi anyag Kakaópor/100 g Tejcsokoládé/100 g
Kálium 1500 mg 420 mg
Nátrium 950 mg 120 mg
Kalcium 130 mg 220 mg
Magnézium 520 mg 55 mg
Foszfor 660 mg 240 mg
Vas 10,5 mg 1,6 mg
Réz 3,9 mg 0,3 mg
Cink 6,9 mg 0,2 mg
Forrás: McCance and Widdoson’s The composition of foods 5th edn. 1991